Mark Mitchell

Mark Mitchell Mutamiehenä (kuva: Aleksi Jaakkola).

TAITEILIJAN LAUSUNTO
Paikkasidonnaiset projektit suovat minulle tilaisuuden tuoda paikkaan jotain, mikä jollain tavalla vahvistaa sen kokemusta. Virittäydyn ympäristöön ja reagoin sitten siihen vahvistamalla sen olemassaolevia ominaisuuksia interventiolla luonnon kanssa, kunnioittaen samalla paikan luonnollisia elinympäristöjä ja ekosysteemeitä.

Paikka määrittelee työtäni, kun etsin vihjeitä siitä, mitä sinne voisi rakentaa; tämä inspiraatio on prosessieni ja interventioideni, taiteellisen toimintani ja luomistyöni perusta. Siitä tulee kokeellinen prosessi ja matka, joka vaatii pysymään avoimena sille, mitä kussakin prosessissa ja vaiheessa paljastuu.Mark Mitchellin teokset Aktivointi ja Uneksinta ovat esillä Taavetinsaaressa,
Joenniemen mailla (kuva: Timo Nieminen).


Prosessin aikana tehdyt päätökset noudattavat periaatetta, jonka mukaan muoto seuraa funktiota. Ymmärrys on ikuinen arvoitus, jota ei voi koskaan määritellä täysin, vaan se tuntuu aina muuttuvan, kun vaistoon, aisteihin ja tilan tuntuun nojaavat kokeilut ja menetelmät poikivat uusia havaintoja.

Reagoin luontoon ja hyödynnän kierrätettyjä/löydettyjä esineitä luodakseni äänielämyksiä interaktiivisin elementein, jotka houkuttelevat yleisön immersiiviseen ympäristöön, jonka kohtaaminen voi herättää tai luoda muistoja, ja jossa aika voi seisahtaa.


Uneksinta, 2015, veistosinstallaatio. Ympäristötaideteos on luonnon armoilla ja
antaa sään ja olosuhteiden muovata itseään. (Kuva: Timo Nieminen.)ESITTELY

Aikomukseni on saattaa ihmisiä yhteen ja kosketuksiin itsensä, toistensa ja paikan kanssa leikin kautta. Rakentaa vahvempaa paikan ja yhteisön tuntua osallistavan antautumisen kautta kussakin paikassa tai tilassa. Olen kiinnostunut siitä, millainen kytkös meillä on luontoon ja miten tämä kytkös voi tuoda syvempää paikkaan ja yhteisöön kuulumisen tunnetta. Uskon, että harmonisoimalla paikan kanssa voimme päästä yhteyteen itsemme ja sitä kautta toistemme kanssa ja olla myötätuntoisempia, suvaitsevaisempia ja ymmärtäväisempiä. Kun havainnomme maailmaa ja tunnistamme sen kauneuden, taian ja mystisyyden, havaitsemme myös, että se on heijastus meistä itsestämme kaikkine valoisine ja pimeine puolinemme. Että kaikki on täydellistä epätäydellisyydessään, kuten mekin; että voisimme arvostaa toisiamme ja itseämme yksilöinä aivan kuin silloin, kun kuulemme mehiläisen surinan tai todistamme kukan terälehtien aukeamista.

Olen aina rakastanut luontoa ja sitä, kuinka voin uppoutua siihen; ensimmäinen ammattini oli puutarhuri, jonka myötä opin paljon luonnollisen maailman taianomaisista puolista. Myöhemmin opettelin muita taitoja kuten muun muassa punomista, tuoreen puun työstöä ja metsänhoitoa, jotka yhdessä muodostavat työni monenkirjavan taito- ja kiinnostuspohjan.

https://greenturtlecollective.wordpress.com

(Käännös: LH)

Aktivointi
, 2015, ääni-interventio. Näyttelykävijöillä on mahdollisuus soittaa Taavetinsaaren ympäristöön sijoitettuja tuulikelloja ja luoda oma äänimaisemansa. (Kuva: Timo Nieminen.)

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin