Sepideh RahaaESITTELY

Sepideh Rahaa (Iran, 1981) on monialainen taiteilija, joka asuu tällä hetkellä Helsingissä. Hänen teoksensa heijastelevat yksilön läsnäoloa ajassa ja yhteiskunnan sisäisissä konflikteissa. Eri tekniikoita yhdistelevät teokset sisältävät hänen elämänkokemuksiaan eri paikoista ja ajoista. Teoksia on ollut esillä kansainvälisesti sekä Aasiassa että Euroopassa; Norjassa,Suomessa, Isossa-Britanniassa, Iranissa ja Taiwanissa.

www.sepidehrahaa.wix.com/artistSepideh Rahaa: One Ocean Is The Distance, 2013-2015, video. Teos on osa
laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluu myös valokuvia ja maalaus.
(Kuva: Timo Nieminen.)

TAITEILIJAN LAUSUNTO
Synnyin vuosikymmenellä, jota leimasivat valtavat mullistukset Iranissa – vuoden 1979 vallankumous; Irakin-Iranin sota ja muut muutokset yksi toisensa jälkeen. Iranin yhteiskunnan noina aikoina kokemilla käänteillä oli minuun syvällinen vaikutus. Yritän välittää joko omiani tai tuntemieni ihmisten kokemuksia. Pyrin esittämään todellista elämää eri näkökulmineen.

Taiteilijan työ antaa minulle kyvyn ja voimaa ajatella ja pohtia elämää ja asioita, jotka siinä ovat tärkeitä. Se saa minut sitoutumaan vastuullisuuteen sekä omasta elämästäni että muista ihmisistä.

Teokseni liittyvät pääasiassa geopolitiikkaan ja ajan ja tilan käsitykseen; kansallisten ja kansainvälisten voimien aiheuttamiin muutoksiin yksittäisten ihmisten elämässä. Ihmisten ja yhteiskunnan välinen valtaero on toinen tärkeä teema teoksissani. Olen erityisen kiinnostunut ihmisten elämistä ja heidän kokemistaan paineista yhteiskunnallisten ja poliittisten olosuhteiden ja muutosten saatossa.

(Käännös: LH)

Sepideh Rahaan työskentelyä on tukenut Koneen säätiö, Kuvasto ja Taiteen edistämiskeskus.

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin