Minna Rainio & Mark Roberts

ESITTELY
Minna Rainio
(s. 1974, Suomi) ja Mark Roberts (s. 1970, Englanti) muodostavat  taiteilijaparin, joka tuottaa suuren mittakaavan videoinstallaatioita. Heidän tiiviiseen tutkimukseen perustuvat teoksensa tarkastelevat yhteiskunnallisen ja poliittisen vallan vaikutusta yksilön kokemukseen ja historiaan ja tämän ilmenemistä fyysisissä tiloissa. Heidän installaationsa luovat usein immersiivisiä tiloja, jotka peilaavat teosten teemoja ja sisällyttävät katsojan osalliseksi valtasuhteiden toteutumisessa. Heidän visuaalinen kielensä hyödyntää usein kerrontakeinoja luodakseen “dokumentaarista fiktiota”, joka paljastaa henkilökohtaisen, poliittisen, yhteiskunnallisen, kaupallisen ja ekologisen sfäärin välisiä kytköksiä ja niiden vaikutuksia arkielämäämme. 

Rainio & Roberts ovat osallistuneet lukuisiin näyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla. He ovat pitäneet yksityisnäyttelyitä muun muassa seuraavissa paikoissa: Kulturens Hus, Luulaja, Ruotsi (2014), Valokuvakeskus Peri Ry, Turku (2014), Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki, (2012), Franklin Art Works, Minneapolis, USA (2010) ja Suomen Ranskan instituutti, Pariisi (2009). Heidän töitään on ollut näytteillä myös lukuisissa ryhmänäyttelyissä, mukaan lukien ICPNA, Peru (2014), MEC, Montevideo, Uruguay (2014), Preus Museum, Norja (2013), Porin taidemuseo (2013), Governer’s Island, New York (2011), Thionville, Ranska (2008), Suomalaisen valokuvataiteen triennaali (2006) ja Kiasma, Helsinki (2004). Arvostetut kuraattorit, kuten Kararina Gregos, Ritva Röminger-Czako, Andreas Vowinckel, Leena-Maija Rossi, Kari Soinio ja Marketta Seppälä, ovat valinneet heidän teoksiaan näyttelyihin.
Yksityiskohta Minna Rainion & Mark Robertsin kuuden valokuvan sarjasta
Invisible Evidence
(2014). (Teoskuva: Timo Nieminen.)Minna Rainio (s. 1974, Suomi) on tutkija ja kuvataiteilija, joka työskentelee pääasiallisesti valokuva- ja videotaiteen saralla. Rainio aloitti taiteellisen uransa suorittamalla taiteen kandidaatin tutkinnon Surrey Institute of Art & Designin valokuvataiteen laitoksella Englannissa ja taiteen maisterin tutkinnon Lapin yliopistosta pääaineinaan audiovisuaalinen mediakulttuuri ja kulttuurihistoria. Hän suoritti hiljattain tohtorin tutkinnon Lapin yliopistossa ja työskenteli tutkijana audiovisuaalisen alan tohtoriohjelma Elomediassa Helsingin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Vuosina 2009-2011 hän toimi valokuvataiteen vierailevana apulaislehtorina Minnesotan yliopistossa.

Mark Roberts (s. 1970, Englanti) on kuvataiteilija, valokuvaaja ja käsikirjoittaja. Roberts on suorittanut taiteen kandidaatin tutkinnon valokuvataiteesta Surrey Institute of Art and Designissa (Englanti), ja taiteen maisterin tutkinnon elokuvakäsikirjoituksen maisteriohjelmasta Salfordin yliopistossa Suur-Manchesterissa. Hän käyttää käsitteellisissä teoksissaan valokuvaa, videota, tekstiä ja ääntä muodostaen usein meta-narratiiveja, jotka tutkivat ja haastavat suhdettamme kuviin, tiloihin ja muihin representaatiomuotoihin.

http://rainioroberts.com

(Käännös: LH)Minna Rainio & Mark Roberts: How Everything Turns Away, 2014,
kolmikanavainen videoinstallaatio. Teos on esillä yhdessä Pekilon siiloista
(kuva: Timo Nieminen).

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin