Suohpanterror
Suohpanterror

1500-luku

Saamenmaan kolonisointi alkaa
2012

Syntyy Saamenmaalla
2013

Terror comes to town, Kirjasto 10 Helsingissä
Sámi contemporary-yhteisnäyttely Rovaniemeltä Luuleån kautta Karasjoelle
Gállokin protesteissa ja Gállok Protest Art-näyttely Jokkmokista Norrlannin kiertueen jälkeen Inarin kautta Tukholmaan
2014

Maailma Kylässä
Ijahis idjassa
Utsjoen kylänraitilla
Gállokin metsissä
Ensimmäisen kerran julkisuudessa Littfest-kirjallisuusfesteillä keskustelemassa saamelaisesta aktivismista
Mainoskuplan toinen sija
Tsumbaráigi-palkinto
2015

Viimeinen Taiteilijat -yhteisnäyttely Taidehallilla
Saamenmaan viimeisen kolonisaatio-vaiheen käynnistyminen: Suomi ei ratifioi ILO:n alkuperäiskansoja koskevaa yleissopimusta nro 169 eikä hyväksy uutta saamelaiskäräjälakia
Mäntän kuvataideviikot

https://www.facebook.com/suohpanterror
Suohpanterror: Suohpangiehta, 2014, julistelakana (kuva: Timo Nieminen).

LAUSUNTO
Suohpanterror (suom. Suopunkiterrori) on anonyymi kollektiivi, joka on toiminut vuodesta 2012 alkaen. Ryhmään kuuluu saamelaisia taitelijoita Saamenmaasta.

Suohpanterror kritisoi niin valta- kuin saamelaisyhteiskuntaa ja niiden rakenteita luovalla vastarinnalla ja taiteellisella protestilla, mikä tapahtuu taiteen ja aktivismin raja-alueella. Ryhmä tekee taiteen muotoista politiikkaa sekä taidetta ja aktivismia, artivismia. Suohpanterrorin teoksia on esitelty useissa yksityis-, katu- ja ryhmänäyttelyissä.

Suohpanterror tekee kantaaottavaa ja poliittista taidetta, provosoivia propagandajulisteita, joissa se hyödyntää pop-taiteen ja länsimaisen populäärikulttuurin kuvastoa. Suohpanterror myös muokkaa vanhoja propaganda- ja mainosjulisteita saamelaisaiheisiksi.

Ryhmä haluaa teoksillaan kiinnittää huomiota saamelaisten oikeuksiin ja heidän kokemiinsa epäkohtiin, kuten kolonialismiin, syrjintään ja rasismiin, Saamenmaan luonnonvaroja hyödyntämään pyrkivään monikansalliseen kaivosteollisuuteen sekä siihen, ettei Suomi vieläkään ratifioinut alkuperäiskansoja koskevaa kansainvälistä ILO 169-sopimusta. Osa Suohpanterrorin töistä on tarkoitettu saamelaisten sisäiseen keskusteluun ja osa taas Pohjoismaiden valtaväestölle. Ryhmä ottaa kantaa myös muualla maailmassa asuvien alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen ongelmiin.


Suohpanterror: Everything is Art, Everything is Politics, 2013-2015,
22 julisteen sarja (kuva: Timo Nieminen).

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin