David Muoz

ESITTELY
David Muoz. Helsingissä ja Méxicossa työskentelevä kuvataiteilija, arkkitehti ja muotoilija. Suorittaa tohtorintutkintoa Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Vieraileva tutkija Lontoon Goldsmiths -yliopiston visuaalisen kulttuurin osastolla. Valmistunut Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta sekä Méxicon UNAM-yliopistosta. Muoz on taiteellisen tutkija-alusta NAES, Nomad Agency - Archive of Emergent Studiesin perustaja.

Muozin taide saa muodon kriittisissä ja täsmällisissä interventioissa, jotka leikittelevät eri läpinäkyvyyden tasojen kanssa haastamalla totuuksien, myyttien ja todellisuuksien eri kerroksia; hänen tutkimuksensa lähestyy niiden tapojen luotausta, joilla yhteiskunnallinen muisti tiivistyy kouraantuntuviksi faktoiksi, yhteisiksi imaginaarisiksi malleiksi, joita historiallinen muisti muodostaa ottaessaan yhteen identifikaation, mediaation ja torjunnan yhteiskunnallisten ja poliittisten muotojen kanssa.

Muozin töitä on ollut näytteillä Virossa, Suomessa, Koreassa, Meksikossa, Paraguayssa ja Yhdysvalloissa.

http://www.davidmuoz.com

(Käännös: LH, täydennykset EM)David Muoz: Skinwalkers ja The Rise of Deep Relations
Battling Against Deprival
, 2015, installaatio
(kuva: Timo Nieminen).


TEOSKUVAILU
Skinwalkers, 2015, installaatio
The Rise Of Deep Relations Battling Against Deprival, 2015, installaatio

David Muozin installaatio, joka esitetään osana käynnissä olevaa tutkimusta, problematisoi ”sivistyneen” ja ”villin” esittämistapoja, joita käytetään fyysisen ja ideologisen alistamisen apuvälineinä. Teos pyrkii nostamaan esiin näiden representaatioiden jatkuvuuden nykyaikaisen kolonialismin hahmoina asettaen samalla katsojan vastakkain tämän omien ennakkokäsitysten kanssa. Installaation asettelu punoo yhteen merkkejä lannistumattomuudesta konflikteissa, joita on käyty luonnonvarojen, maa-alueiden, elämän jatkuvuuden takaamisen ja itsemääräämisoikeuden tähden.

(David Muoz)

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin