XXV Mäntän kuvataideviikot 13.6.-31.8.2021

XXV Mäntän kuvataideviikkojen kuraattori Anna Ruth

Kuraattori 2021

Kuraattori kiittää!

"On hienoa, että taiteen avulla voimme löytää aina jotain uutta omasta ihmisyydestämme; taide on avoin keskustelukenttä, joka tuo meidät lähemmäs toisiamme. Visioni XXV Mäntän kuvataideviikoista on elänyt ja kehittynyt sen jälkeen, kun valitsin näyttelyn teemaksi Erehtymisen, mutta tavoitteeni yhteyden luomisesta kuitenkin säilyi.

Olen loputtoman kiitollinen kaikille näyttelyssä vierailleille sekä kaikille, jotka osallistuivat Kuvataideviikkojen toteuttamiseen. Heitä ovat näyttelyn taiteilijat ja heidän avustajansa, Mäntän kuvataiteen ystävien hallitus, vapaaehtoistyöntekijät ja tietenkin upea Kuvataideviikkojen henkilökunta näyttelykeskus Pekilolla. Olen liikuttunut kaikesta vaivannäöstä, jaksamisesta ja luottamuksesta, jota te kaikki olette osoittaneet näyttelyä rakentaessanne. Kiitos, että olen saanut työskennellä kanssanne. Koen, että jakamamme kokemus XXV Mäntän kuvataideviikoista on avartanut minua ihmisenä, ja toivon, että tunnette samoin."

Anna Ruth

XXV Mäntän kuvataideviikkojen kuraattori oli Anna Ruth (s. 1975). Ruth on kanadalaislähtöinen, Jyväskylään asettunut kuvataiteilija, palkittu taidetapahtumien järjestäjä sekä monipuolinen kulttuuritoimija. Viime vuosina Ruth on rikastuttanut uuden kotikaupunkinsa kulttuurielämää useilla uutta luovilla taidehankkeillaan, joista kuuluisin on eri puolille kaupunkia levittäytynyt Äkkigalleria.

Anna Ruth on osallistunut näyttelyihin muun muassa Italiassa, Norjassa, Portugalissa ja Etelä-Afrikassa ja hänen teoksiaan on eri taidekokoelmissa Suomessa ja maailmalla. Ennen Suomeen saapumistaan Ruth asui pitkään Ranskassa, missä viimeisteli taideopintonsa. Mäntän kuvataideviikot on Ruthille läheinen tapahtuma jo vuosien takaa. Suhde Kuvataideviikkoihin syntyi heti saapumisvuonna 2002, ja tämän jälkeen häneltä on jäänyt näkemättä vain yksi Mäntän näyttely.

XXV Kuvataideviikot siirtyi vuoteen 2021

Mäntän kuvataideviikot siirsi kesälle 2020 suunnitellun näyttelynsä vuoteen 2021 koronavirustilanteen vuoksi. Kuraattori, taiteilijat ja teema säilyivät samoina.

– Nyt pandemian aikana olemme joutuneet pohtimaan tekojamme ja valintojamme aivan uudella tavalla, sillä ne vaikuttavat kouriintuntuvasti niin omaamme kuin toistenkin elämään. Koen tämän ajan mahdollisuutena tarkastella syvällisesti elämäämme ja ihmisyyden ydintä. Taiteelle on ominaista sekä kyky parantaa että kommunikoida meille aiheista joille muuten on vaikeaa löytää sanoja. Kesän 2021 Kuvataideviikot kuljettaa teemaansa, ihmisen erehtyväisyyttä, taas askeleen pidemmälle ja ammentaa kokemuksistamme uusin äänenpainoin, Anna Ruth kertoo.

Yli kaikkien rajojen

”Olen alusta alkaen pyrkinyt luovimaan perinteisten toimintatapojen ja uuden kokeilemisen rajamailla. Jos jotain ei ole aiemmin kokeiltu, se ei useinkaan johdu muusta kuin siitä, että sitä ei ole aiemmin kokeiltu. Kun Jyväskylässä 2000-luvun alussa ei ollut juurikaan taide-instituutioiden ulkopuolista taidetoimintaa, ryhdyimme puolisoni Juho Jäppisen kanssa järjestämään näyttelyitä kodissamme. Näin pystyin tuomaan uuteen kotikaupunkiini helposti ja rajoituksitta itselleni tärkeitä taiteilijoita ja heidän taidettaan. Myöhemmin kotinäyttelyistä alkanut idea laajeni tyhjiin liikehuoneistoihin, ja julkiseen tilan käyttöön taidenäyttelyihin ympäri kaupunkia,” Anna Ruth kertoo.

”Toiminta instituutioiden ulkopuolella ja erilaisten rajojen ylittäminen ovat minulle tärkeitä lähtökohtia. Olen samalla kuitenkin tehnyt paljon yhteistyötä eri taideorganisaatioiden kanssa. Tämä yhteistyö on avannut monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia sekä itselleni että taideprojekteilleni”, Ruth kertoo. Hänelle on tärkeää, että moninainen taide on mahdollisuutena olemassa, ja että taiteilijoilla on laajasti erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään, ja tuoda esiin erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä.

”Minulla on vaikeuksia tulla toimeen rajojen kanssa, olivat ne sitten rajoja valtioiden, ihmisten tai eri taiteenlajien välillä. Pyrin rajojen ylitse sekä taiteellisessa työssäni että monessa muussakin asiassa. Olen asunut ja opiskellut useissa maissa ennen asettumistani Suomeen. Myös lapsuudenperheeni ja isovanhempani ovat muuttaneet maasta toiseen, ja tällainen liikkuvuus on iso osa identiteettiäni. Ensimmäistä kertaa elämässäni olen nyt astumassa sisään johonkin valmiiseen rakenteeseen; perinteisen ja arvostetun taidetapahtuman kuraattoriksi,” Ruth iloitsee.

Taidetta ilman materiaa

”Luonto, niin laaja käsite kuin se onkin, inspiroi minua taiteilijana. Ensimmäinen taideopettajani piti piirustustunteja puutarhassaan. Se oli minun aloituspisteeni, ja huomaan palaavani aina edelleenkin luontoaiheisiin.”

Pari vuotta sitten Ruth päätti, että pyrkii olemaan tuottamatta taiteen kautta enää lisää materiaa. ”Koska haluan kuitenkin piirtää ja maalata, on ratkaisuni ollut tehdä maalauksia seinäpintoihin. Siksi olen viime aikoina tehnyt paljon seinämaalauksia julkisiin tiloihin, liiketiloihin ja yksityiskoteihin.”

2021 Taiteilijavalinnat

Mäntän kuvataideviikkojen kesän 2021 teemana on Erehtyminen / To Err Is Human. -Kun pohdin ihmisyyttä, törmään kaikkialla virheisiin, jotka yllättäen ovat edistäneet yhteistä hyvää. Kun tekoäly astuu yhä useammin toimijaksi ihmisen rinnalle, erehdyksestä on tulossa yhä selvemmin merkki inhimillisyydestä, kuraattori Anna Ruth kertoo teeman taustoista.

Ruth kutsui XXV Mäntän Kuvataideviikoille mukaan tekijöitä, jotka edustavat moniäänisesti taiteen eri tyylejä ja ajattelutapoja Suomessa. ”Pyysin mukaan pääasiassa taiteilijoita, jotka eivät aiempina vuosina ole osallistuneet Kuvataideviikoille, jotta mahdollisimman moni taideinstituutioiden ulkopuolelle jäänyt pääsisi toteuttamaan itseään Kuvataideviikkojen hienoissa puitteissa ja sen arvokkaan perinteen jatkajana,” hän kertoo. Lue lisää 2021 Kuvataideviikkojen taiteilijoista.

Näyttely tuo raikkaasti esiin nykytaiteen moninaisuuden: taiteen keinojen, tyylien, näkökulmien, kielten ja kansallisuuksien kirjon. Lähes puolella taiteilijoista on monikulttuurinen tausta. Suomessa työskentelevien tekijöiden syntymäpaikat viittaavat muun muassa Intiaan, Pakistaniin, Afganistaniin, Irakiin, Iraniin, Japaniin, Italiaan, Meksikoon, Kolumbiaan ja Unkariin.

”Halusin tehdä taiteilijavalinnoista sekä maantieteellisesti että ikäjakautumansa puolesta mahdollisimman kattavan. Nuorimmat taiteilijoista ovat 26-vuotiaita ja iäkkäin heistä on 93-vuotias. Taiteilijoiden joukossa on vain muutamia, joiden kanssa olen työskennellyt aikaisemmin. Tämä tekee kuraattorin tehtäväni mielenkiintoiseksi. Haluan, että Kuvataideviikkojen näyttelyn kokoaminen on uutta luovaa työtä myös minulle”, Ruth huomauttaa.

”Haluan yhdessä taiteilijoiden kanssa tehdä vuoden 2021 Mäntän kuvataideviikoista näyttelyn, joka koskettaa tunnelmallaan, jättää kävijöihinsä kestävän tunnekokemuksen ja innostaa palaamaan teosten pariin vaikka useammankin kerran.” Kuraattorina hän pyrkii luomaan edellisten vuosien näyttelyistä jollain tavoin poikkeavan kokonaisuuden. ”XXV Mäntän kuvataideviikot käsittelee inhimillisyyden teemoja, ja on siksi kuitenkin myös eräänlaista jatkumoa viime kesän näyttelylle.”

Ajatuksesta todeksi

”Kun tulin Suomeen taiteilijaresidenssiin vuonna 2002, vierailin Mäntässä jo samana kesänä. Oli todella avartava kokemus nähdä yhdessä näyttelyssä Suomen sen hetken taiteen monimuotoisuus ja tutustua yksittäisiin mielenkiintoisiin tekijöihin.”

”Muutama vuosi sitten järjestäessäni Äkkigallerian näyttelyitä tyhjiin liikehuoneistoihin Jyväskylässä, leikittelin ajatuksella, millaisen kokonaisuuden minä kuraattorina suunnittelisin mittaluokaltaan aivan eri luokkaa oleville Kuvataideviikoille. Ajatus unohtui arjen kiireissä, mutta muuttui konkretiaksi yhden puhelinsoiton jälkeen. Nyt Mäntän kuvataideviikot on minun maailmani keskipiste seuraavan vuoden ajan.”